Os atúns que utilizamos na nosa marca Pan do Mar pertencen ás especies Thanus albacares (Atún claro), Katsowonus pelamis (Bonito listado) e Thunnus alalunga (Bonito do norte).

O atún claro e o listado proceden do Atlántico medio oriental correspondente ás pescarías das Canarias, Azores e Cabo Verde. O bonito do norte adquírese ás confrarías do Mar Cantábrico no norte de España. O aprovisionamento de materia prima procedente de pescarías relativamente próximas á factoría evita longas distancias de transporte a través de medio mundo coa resultante redución dos niveis de emisión de CO2.

Em ambos os dous casos a pesca realízase por embarcacións menores pertencentes ás comunidades costeiras locais mediante métodos tradicionais artesanais e altamente selectivos. Os atúns péscanse con cana e anzó (pol & line), método recomendado por organizacións ambientalistas como Greenpeace e WWF por consideraren que é o método de pesca que garante a sustentabilidade das especies ao axudaren ao limitar as capturas, evitando a sobrepesca e minimizando o problema das devolucións por capturas de tamaños non comerciais, logrando ao mesmo tempo a protección de especies mariñas en perigo.